nho_logo_gif

Kritisk til verneombudsordningen

Den nye ordningen med regionale verneombud i renholdsbransjen er ikke egnet til å redusere useriøsiteten bransjen sliter med, ifølge NHO.

Publisert

Uttalelsen kommer i et brev som direktør Svein Oppegaard har sendt til Arbeidsdepartementet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Uten bransjens medvirkning

Oppegaard skriver at NHOs prinsipielle syn er at tilsyn og kontroll skal utøves av Arbeidstilsynet og finansieres over statsbudsjettet.

Svein Oppegaard. Foto: NHO

Den nye ordningen med verneombud i renholds-, hotell- og restaurantbransjen trer i kraft fra 1. januar 2011, som en utvidelse av dagens forskrift for bygg og anlegg. Det arbeidsgiverne selv som, gjennom en avgift til staten, betaler for de regionale verneombudene, men de er oppnevnt og ansatt av fagbevegelsen.

" Oppegard skriver at ordningen er kommet i stand uten bransjenes medvirkning og bedriftenes ønsker, og at den snarere enn å styrke HMS-arbeidet i de aktuelle næringene vil styrke fagforeningsvirksomheten. Ordningen innebærer i realiteten en arbeidsgiverfinansiering av fagforeningsaktiviteter, skriver han.

Forslag til forskrift

NHO er enig med Arbeidsdepartementet i at dagens forskrift for bygg og anlegg beholdes som en separat ordning, og i brevet skisserer Oppegaard opp hvordan NHO ønsker at en ordning med verneombud innen reiselivs- og servicenæringen skal se ut:

- Administrasjonen av ordningen legges til NHO, som også forvalter og styrer midlene - f.eks gjennom en forening med et styre bestående av eierne (bedriftene), og representasjon fra aktuelle fagforbund.

- Avgiften fastsettes av NHO og dimensjoneres etter behov. Bedrifter som har verneombud er unntatt fra å betale avgift.

- De regionale verneombudene må ansettes av Arbeidstilsynet etter ordinære ansettelses¬prosedyrer.

- Den viktigste oppgaven for de regionale verneombudene må være å fungere som verneombud på arbeidsplasser uten valgte verneombud.

Oppegaard påpeker at bransjene selv må være sentrale i arbeidet med å utvikle retningslinjer for hva som skal være aktuelle oppgaver i de ulike bransjene. Retningslinjene må utdypes og konkretiseres for hver bransje, med utgangspunkt i de ulike arbeidsmiljøutfordringene bedriftene opplever som utfordrende, skriver han.

Powered by Labrador CMS