SIS_HB_345_omslag_sma_ideer_ram.jpg

Vinnerne ber om medarbeidernes ideer

Selskapene som etterlyser sine ansattes ideer er de mest fremgangsrike viser ny svensk forskning.

Publisert

Medarbeidernes ideer kan sørge for at bedriften sparer både penger og tid. Det kan gi økte inntekter og gjøre arbeidet enklere. I tillegg kan det heve kvaliteten i selve kundeopplevelsen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Glem de store omveltende ideene. I følge forskningen er det de små ideene som avgjør hvorvidt en bedrift lykkes. Det hevder Louice Östberg i en ny bok som hun har skrevet sammen med to amerikanske forskere, Små idéer – stora resultat.

– Forskning viser at 95 prosent av en bedrifts kreative potensial ligger i de små ideene, sier hun til nettstedet CSjobb.

50 ideer per ansatt

I Sverige er det få virksomheter som benytter seg av sine ansattes ideer. I gjennomsnitt får de bare en idé per ansatte annethvert år. Til sammenligning får de store veldrevne bedriftene inn mer enn femti ideer per person per år.

Östberg sier det er mye å lære fra de bedriftene som gjør det godt. De gode ideene handler ikke bare om å skape trivsel på jobb. Ofte dreier det seg om de små tingene som påvirker bedriftens resultat direkte.

Sats på idemøte

Den enkleste måten å innhente ideer er å avholde et idemøte der man spør de ansatte om løsninger på spesifikke problemer.

– Større bedrifter jobber med elektroniske system, men det krever betydelig mer ressurser for at det ikke bare skal bli et elektronisk system, sier Østberg.

De to andre forfatterne på boken er Alan G. Robinson fra University of Massachusetts og Dean M. Schroeder fra Valparaiso University. Boken kommer ut ved SIS Förlag i Sverige.

"
Powered by Labrador CMS