komdavel_logo.jpg

800 000 til sykefraværsprosjekt

NHO Service har fått bevilget 800 000 kroner fra NHOs Arbeidsmiljøfond til sykefraværsprosjektet KomDaVel, som er rettet mot renholdsbedrifter.

Publisert

Prosjektet er lokalisert i Trondheim og starter opp i august med 6 renholdsbedrifter. Prosjektperioden er 18 måneder.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Bakgrunnen for KomDaVel er at renholdsbransjen har en hektisk hverdag med mange utfordringer: Høyt sykefravær, høy turnover, språklige barrierer, økende kunde- og myndighetskrav. Målet er å senke sykefraværet, få renholdsbransjen til å bli mer inkluderende, og gi bedre tilrettelegging slik at ansatte kan stå lengre i jobben, skriver NHO Service på sine nettsider. Prosjektet er et HMS-tiltak innen inkluderende arbeidsliv (IA).

– Fokus er arbeidsnærvær. Vi tar utgangspunkt i at arbeidsplassen trenger din arbeidskraft og at arbeidsplassen er hovedarena for sykefraværsarbeidet. Et annet hovedprinsipp er at det er bra for folk å være i arbeid og at arbeid gir mennesket mening, mål og sosial stimulans, sier prosjektansvarlig Tore Barlo i NHO Service.

(Kilde: NHO Service)

"
Powered by Labrador CMS