renhold\'-gulv.jpg

Vil øke minstegarantien

Renholdere tjener under 80 prosent av gjennomsnittet for industriansatte. – Gi oss en minstelønnsgaranti på 90 prosent, krever hovedtillitsvalgt for renholderne i ISS.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ifølge en statistikk VG presenterte onsdag, ligger landets renholdere på 79,5 prosent av verkstedarbeideres lønn.

– Vår garantibestemmelse må økes til 90 prosent av industrigjennomsnittet, sier hovedtillitsvalgt for renholderne i ISS, Eva Jensen til frifagbevegelse.no.

Henger etter

I dag har renholderne i ISS en minstegarantibestemmelse i tariffavtalen på 85 prosent.

Jensen påpeker at det blant renholdere er et klart flertall kvinner, og at det er en tydelig sammenheng mellom lav lønn og kvinnedominerte bransjer.

I fjor fikk renholderne i private bedrifter i Arbeidsmandsforbundet 2 kroner i generelt tillegg og lavlønnstillegg. 85-prosent regelen ga 3,28 kroner.

– Dette var på langt nær nok. Vi faller tilbake hvert år, sier Jensen.

I tillegg til å øke garantitillegget, må man ta med forventet lønnsglidning i industrien i regnestykket, mener hun.

– På den måten kan vi hale innpå, noe som er helt nødvendig for at også vi skal kunne betale for de økte strøm- bensinutgiftene, sier Jensen til nettstedet.

Positiv til likelønn

Når frifagbevegelse.no spør Jensen hvordan hun stiller seg til likelønnspott i privat sektor, stiller hun seg tvilende til om dette kan gjennomføres:

– Jeg mener at en likestillingspott ikke bare kan komme i statlig og kommunal sektor. Også vi i kvinnedominerte lavtlønte grupper i privat sektor må ha disse tilleggene. Men det er vanskelig å forstå hvordan det kan skje i privat sektor. Jeg har vanskelig for å tro at ISS får statlig støtte for å betale renholderne høyere lønn. Vi må ta ut dette i tarifforhandlingene, mener hun.

(Frifagbevegelse.no)

"
Powered by Labrador CMS