regjeringen_logo.jpg
regjeringen_logo.jpg

Seminar om sykefravær

Tirsdag neste uke inviterer Arbeidsdepartementet til faglig seminar om sykefravær.

Publisert

Seminaret holdes på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo, og er gratis.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Skal forklare økt fravær

Seminaret samler de sentrale aktørene i sykefraværsdiskusjonen for å gå gjennom ulike forklaringer på utviklingen.

Her vil det bli holdt innlegg som fra ulike vinkler skal belyse hvorfor sykefraværet øker, og hvorfor sykefraværet i Norge er høyere enn i andre land vi vanligvis sammenligner oss med.

Seminaret byr også på innlegg som forklarer bakgrunnen for forskjeller i sykefravær.

Deltakere fra flere kanter

Blant deltakerne blir representanter fra myndighetene, partene i arbeidslivet, ekspertgruppen og inviterte forskere som har analysert ulike sykefraværsproblemstillinger.

Seminaret blir ledet av professor Alf Erling Risa, som er leder for NFR-programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).

Les om påmelding og se programmet her

(Regjeringen.no)

"
Powered by Labrador CMS