Colourbox_avtale.jpg

HMS - Kun på papiret

Én av fire norske virksomheter har HMS-aktiviteter kun på papiret, og de ansatte er verken tilstrekkelig involvert eller informert. Dette viser en ny rapport, som blir lansert på Fafo-frokost i morgen.

Publisert

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Frokosten holdes i Fafos lokaler i Oslo i morgen (tirsdag 26.januar), fra klokka 08.30 til klokka 09.45.

De farligste flinkest

Fafo og IRIS gjorde i 2009 en evaluering av HMS-arbeidet i norske bedrifter, og reiste spørsmål om hvorvidt dette bidrar til et helsefremmende arbeidsliv.

Kartleggingen viser at de farligste arbeidsplassene er de flinkeste i HMS-arbeid, og at sikkerhet ivaretas bedre enn det mer langsiktige helsearbeidet.

Spesifisert HMS-opplæring?

Evalueringen viste at én av fire virksomheter har HMS-aktiviteter kun på papiret, og at lederne kjenner til regelverket, mens de ansatte er mer usikre.

Fafo-forskerne stiller spørsmål til om HMS-opplæring for ledere bør spesifiseres, og vil i morgen gjennomgå evalueringen. Representanter fra Arbeidstilsynet samt Miljø og HMS-avdelingen i Norsk Industri vil også delta.

Slik ser programmet ut:

Velkommen ved Leif Moland, forskningsleder Fafo

InnledningFafo-forskerne Mona Bråten og Rolf K. Andersen presenterer Fafo-rapporten ”Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter. Status og utfordringer 2009”

Kommentarer ved Ingrid Finboe Svendsen, direktør, ArbeidstilsynetTrygve Østmo, direktør for Miljø og HMS-avdelingen, Norsk Industri

Spørsmål og kommentarer fra salen

For påmelding og mer informasjon, se Fafo sine nettsider.

"
Powered by Labrador CMS