kontorbygg.jpg

Ny bygg-standard skal gi løft

Ny standard for universell utforming av boliger og arbeids- og publikumsbygninger er lansert. - Dette vil heve kvaliteten på norske bygg, sier seniorrådgiver.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Seniorrådgiver Roar Sand i Husbanken Region øst påpeker også at de nye reglene vil gi tidsbesparelser i planleggingsfasen, og at klart regelverk gjør detaljplanlegging unødvendig

Bort med særløsninger

De nye standardene for universell utforming er utviklet i samarbeid mellom Husbanken, Standard Norge, byggenæringa og ulike interessegrupper.

I praksis innebærer disse at bygg skal være utformet slik at flest mulig skal ha tilgang til disse uten behov for særløsninger.

De nye standardene kommer i forkant av skjerpede krav om tilgjengelighet i den nye plan- og bygningsloven. Her heter det blant annet at både arbeidsbygg og publikumsbygg skal være universelt utformede. Senere vil det også lanseres en standard for universell utforming av uteområder.

Forenklet prosess

Sand fremhever den praktiske betydningen de nye standardene vil ha for byggebransjen og for utbyggerne.

– I praksis innebærer dette en forenkling av hele bestillingsprosessen i byggeprosjekter. Byggeherrer, som for eksempel en kommune, kan heretter bestille bygg etter gjeldende standard og dette vil redusere risiko for feilbestillinger.

Les mer om standarden på Husbanken.no

"
Powered by Labrador CMS