svartvask

Foreslår minstepris for hjemmerenhold

To Fafo-forskere har studert situasjonen for polske hushjelper i Oslo-området, og kommet frem til at en minsteprisregulering av renholdstjenester i private hjem vil bedre forholdene for dem og andre i samme bransje.

Publisert

Line Eldring og Kristin Alsos kunne konstatere at flertallet av hushjelpene i undersøkelsen jobbet som selvstendig næringsdrivende, og at en lovbestemt minstelønn derfor ikke vil gjelde disse.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Selvsysselsatte hushjelper regnes juridisk som tjenesteytere, ikke som arbeidstakere. De selger sine tjenester til husholdet, og faller dermed inn under regelverk som beskytter forbrukerne heller enn tjenesteleverandørene. Disse reguleringene anser forbrukerne som den svake part, og er myntet på å beskytte dem. Men disse kvinnene er ofte i et underordningsforhold til oppdragsgiveren, sier Eldring til Kilden - Informasjonssenter for kjønnsforskning.

For å sikre hushjelpene en form for minstelønn, foreslår Alsos og Eldring en minsteprisregulering av renholdstjenester i private hjem. Altså at tjenester som leveres til private hjem ikke kan kjøpes for lavere enn en gitt pris.

- En slik minsteprisregulering kan kanskje sikre hushjelpene bedre betaling for arbeidet, og vi foreslår derfor at myndighetene vurderer er slikt tiltak, sier Eldring.

" Forskerne fant også ut at flertallet av de polske kvinnene jobbet svart.Les mer på kilden.forskningsradet.no

Bli kjent med papirutgaven av Renholdsnytt her.

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på

"
Powered by Labrador CMS