inneklima_skole_colourbox

Skolebygg - utvikling og utfordringer

Den 8. nasjonale konferansen om skoleanlegg arrangeres i Fredrikstad 21. til 22. september. Påmeldingsfrist er 27. august.

Publisert

Skolekonferansen for 2010 arrangeres på Quality Hotell Fredrikstad. Det blir skolebesøk med flere alternativer, delseminarer og plenumsforedrag.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette er noen av temaene på seminarene:

- Fra klasserom til fleksiskole

- Universell utforming av skoleanlegg

- Skolen som flerbruksanlegg

- Bærekraftige skoler

- Lovendringer; ny plan og bygningslov og ny diskriminerings og tilgjengelighetslov

- Rammebetingelser, tiltak og virkemidler i byggsektoren og lokal forvaltning. Nasjonale og internasjonale målsettinger på klima- og energiområdet

- Skoleeiers forpliktelser for et godt skolemiljø

Konferansen arrangeres av Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste i samarbeid med Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Norsk Kommunalteknisk Forening, Bygg og Eiendom, er teknisk arrangør.

Les mer om arrangement og påmelding her.

"
Powered by Labrador CMS