anbudrenhold3

Ser fordeler ved konkurranse

3 av 4 ordførere og rådmenn ser fordeler ved konkurranseutsetting. Mer effektiv utnyttelse av kommunens ressurser er viktigste grunn, viser NHO-undersøkelse.

Publisert

Analysebyrået Perduco har på oppdrag av NHO gjennomført en webbasert undersøkelse for blant annet å avdekke hvilke synspunkter de politiske og administrative kommunetoppene (ordførere og rådmenn) har når det gjelder bruk av konkurranse i kommunal tjenesteproduksjon.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

180 ordførere og 170 rådmenn svarte, og 279 kommuner – av 430 – er representert i undersøkelsen, som ble gjennomført siste halvdel av juni og første uken i juli 2010.

Dette er noen av funnene:

• 3 av 4 ser fordeler ved å åpne for konkurranse i kommunal tjenesteproduksjon.

• 16 prosent ser ikke fordeler ved bruk av konkurranse.

• Blant dem som ser fordeler ved bruk av konkurranse, mener 4 av 5 at dette gir mer effektiv utnyttelse av kommunens ressurser. Nesten like mange mener at bruk av konkurranse stimulerer til innovasjon i tjenesteproduksjonen.

• Blant de spurte ordførerne fra SV er det ingen som ser fordeler ved konkurranseutsetting av tjenester i kommunal sektor:

Les mer om undersøkelsen på NHO sine nettsider.

"
Powered by Labrador CMS