Nanoteknologi

Kartlegger bruken av nanoteknologi

De helse- og miljømessige konsekvensene av nanoteknologi er foreløpig lite kjent. Nå har Arbeidstilsynet kartlagt omfang og bruk av nanoteknologi i norsk arbeidsliv.

Publisert

(Ill. foto: Bayer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er en prosjektgruppe bestående av Arbeidstilsynet, LO, Norsk industri, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Klima- og forurensningsdirektoratet som står bak kartleggingen, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

– Gjennom en spørreundersøkelse til utvalgte virksomheter har vi fått en viss oversikt over omfanget og hva slags type virksomheter som arbeider med nanoteknologi i Norge. Det gjelder fremstilling og produksjon, bearbeiding, bruk og import av nanomaterialer og nanoteknologiske produkter, sier prosjektleder Astrid Lund Ramstad i Arbeidstilsynet.

Totalt svarte 162 virksomheter på spørreundersøkelsen.

Forskning dominerer

Spørreundersøkelsen viser at forskningsmiljøene dominerer i feltet nanoteknologi, at små industribedrifter og forskningsinstitusjoner har startet produksjon av nanomaterialer i liten skala, at tre rene produksjonsbedrifter eksisterer og at to virksomheter har planer for nanoteknologi i fremtiden.

575 arbeidstakere berørt

– Spørreundersøkelsen gir en begrenset oversikt over hvor mange arbeidstakere som er eksponert for nanoteknologiske produkter. Ikke alle virksomhetene har svart på dette spørsmålet, men totalt sett er det mulig at inntil 575 arbeidstakere i vår undersøkelse blir eksponert for nanomaterialer og nanopartikler, sier Astrid Lund Ramstad.

14 av 18 virksomheter i forskning og utvikling har utarbeidet sikkerhetsdatablader for nanomaterialer som fremstilles, importeres, brukes eller bearbeides. Alle de tre produksjonsbedriftene i kartleggingen oppgir å ha utarbeidet sikkerhetsdatablad.

Veien videre

– Det er en viktig oppgave å se på hva som gjøres for å sikre arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse. Derfor anbefaler vi i prosjektet at det regelmessig gjennomføres kartlegginger av bruk og produksjon av nanoteknologiske produkter. Det er spesielt viktig å kartlegge miljøer hvor arbeidstakere kan bli eksponert for nanopartikler. Nanomaterialer i pulverform blir lett luftbårne og utgjør en potensiell helserisiko for arbeiderne, sier Lund Ramstad.

Prosjektgruppa håper videre å kunne initiere samarbeid om, og kvalitetssikring av, informasjon om nanomaterialer og nanopartikler gitt i sikkerhetsdatablad.

Rask utvikling

Den nanoteknologiske utviklingen har også i Norge gått meget raskt de siste årene. Mange ulike produkter som inneholder nanomaterialer er allerede kommet på markedet. Dette inkluderer produkter som klær og tekstiler (ulltøy, sko og fritidsklær), kosmetikk (maskara, solkremer), hygieneartikler (plaster, tannbørster, smokker), sportsutstyr (ski, støvler, skismøring), vask og overflatemidler (bilpleie- og vaskemidler, spray for impregnering av ytterklær, produkter til behandling av glass, fliser, rustfritt stål og andre overflater).

I tillegg er det forholdsvis stor aktivitet i forskningsmiljøene for å utvikle nye nanomaterialer og nanoteknologiske produkter.

Du kan lese hele rapporten på Arbeidstilsynets nettsider.

(Arbeidstilsynet)

"
Powered by Labrador CMS