kalender.jpg

Vil ha ned bruk av midlertidige ansettelser

Arbeidsdepartementet har fremmet lovforslag for å få ned bruken av midlertidige ansettelser: Arbeidsgiver skal plikte å drøfte slike ansettelser med de tillitsvalgte minst en gang i året.

Publisert

Det er behov for å sette i verk tiltak for å øke bevisstheten om virksomhetens bruk av midlertidige ansettelser, mener arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Ill.foto: Colourbox.com.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I forslaget legges det opp til at Arbeidstilsynet skal følge opp drøftingsplikten for å sikre at selve drøftingsprosessen gjennomføres.

– Drøftingsplikten er et grep for å redusere ulovlige eller unødige midlertidige ansettelser, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Hanne Bjurstrøm

– Det er behov for å sette i verk tiltak for å øke bevisstheten om virksomhetenes bruk av midlertidige ansettelser. I enkelte bransjer, både innen privat og offentlig sektor, brukes ekstrahjelp og ringevikarer for ukritisk i forhold til lovens intensjon, fortsetter hun.

Departementet fremmet i statsråd 26. mars også et forslag hvor man presiserer at fravær ikke skal trekkes fra når man beregner ansettelsesperioden. Dette gjelder bestemmelsen som gir arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, rett til fast ansettelse.

Med denne presiseringen tar departementet sikte på å avklare en rettslig uklar situasjon og innføre en forutsigbar og helhetlig regulering i arbeidsmiljøloven.

Powered by Labrador CMS