Arbeidsinnvandrer

Innfører språktest ved ansettelse

For å sikre at alle ansatte i Bærum kommune med innvandrerbakgrunn får nødvendige språkkunnskaper, vil kommunen innføre språktest allerede i ansettelsesprosessen.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Vi arbeider med et pilotprosjekt hvor vi vil innføre tester for innvandrere som søker jobber i kommmunen som har usikre norskkunnskaper. Men dette er et helt nytt felt for oss og vi må planlegge nøye, sier personalsjef i Bærum kommune, Anci Odhelius, til Asker og Bærum Budstikke.

Les også: - Vi trenger velutdannede utlendinger

Stort opplæringsbehov

Bærum kommune har rundt 8 000 ansatte, av disse er rundt 1 000 personer fremmedspråklige. I følge personalsjefen er behovet for språkopplæring større en kommunen har maktet å dekke. Det er grunnen til at de nå innfører språktest ved ansettelser.

Før de starter opp med språktestene må kommunen finne en ordning som fungerer. Planen er å bruke sin egen voksenopplæringsetat.

Les også: Permitterte kan kombinere norskopplæring og dagpenger

Språkkunnskap kan være livsviktig

Odhelius sier til avisen at de må ta hensyn til at de ulike stillingene krever ulik grad av norskkunnskaper. Blant de fremmedspråklige har kommunen innvandrere med høy utdanning og dårlige norskkunnskaper, mens andre har knapt utdanning overhodet. Hun understreker at nødvendige språkkunnskaper kan være livsviktig i blant annet helsesektoren.

Dersom en innvandrer stryker på språktesten betyr ikke det at vedkommende ikke får jobb. Testene skal også vise hvilke kurs en nyansatt vil trenge i jobben sier perosnalsjefen.

(Budstikka/www.ledernett.no)

"
Powered by Labrador CMS