nho_logo_gif
nho_logo_gif

Vil styrke innkjøps-tilsynet

NHO vil styrke Konkurransetilsynet, så det kan føre tilsyn med offentlige anskaffelser.

Publisert

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det fremgår av handlingsplanen ”Konkurranse på like vilkår”, som NHO nylig lanserte.

NHO har tidligere lansert en handlingsplan for offentlige anskaffelser, og den nye skal virke sammen med denne. NHO har som mål å bidra til like konkurransevilkår mellom offentlige og private virksomheter, og tar her til orde for en rekke tiltak.

Noen av NHOs forslag:

- Et leverandørregister i statlig regi, med offentlig informasjon som skatteattester, HMS-egenerklæring, og informasjon om bedriftens økonomiske situasjon

- Krav om lik tilgang for alle til all nødvendig informasjon om oppdraget.

- Standardkrav for hvordan kostnadene skal kalkuleres der hvor offentlige virksomheter deltar i konkurransen.

- Utvidet ansvarsområde for Konkurransetilsynet: mulighet for å etterprøve om kriteriene for egenregikalkyler er overholdt ved evaluering av tilbud. Samt at Konkurransetilsynet styrkes som tilsynsmyndighet for offentlige anskaffelser.

- At oppdragsgivere gir leverandører muligheten til å gi tilbud på delkontrakter.

Les mer på doffin.no

"
Powered by Labrador CMS