hjemmeservice.jpg

- Skattefradrag kan gi gevinst på 600 millioner

Ifølge NHO Service er det grunn til å tro at 6,5 prosent av husstandene i Norge kjøper svart renhold. Et skattefradrag på husholdsnære tjenester kan dermed gi en offentlig gevinst på 600 millioner kroner, ifølge bransjestatistikken de har utarbeidet for 2010.

Publisert

NHO Service lanserte nylig sin bransjestatistikk for 2010, som blant annet kartlegger bransjens produktivitet og omfang. Statistikken peker også på problemet med svart arbeid i private hjem:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Svært få renholdsbedrifter leverer renhold i private hjem. NHO Service har beregnet at i gjennomsnitt 6,5 % av alle husstander i Norge kjøper renhold svart. Forutsatt en ”svart” timepris på kr. 150,- og kjøp av 4 timer pr. mnd, gir dette en samlet svart omsetning på pr. år på en milliard kroner. Dersom snittet er 8 timer pr. mnd. er omsetningen 2 milliarder kroner. Det svarte renholdet sysselsetter mellom 4.000 og 8.000 årsverk. Dette er langt på vei like mange som i dag arbeider i våre medlemsbedrifter innen renhold og illustrer omfanget av problemet, heter det i rapporten.

Andre nøkkeltall fra bransjestatistikken:

- Renholdsbransjen i Norge sysselsetter 31 000 årsverk fordelt på 41 000 ansatte. Av dette har offentlig sektor 15 000 årsverk knyttet til renhold, mens private bedrifter har 16 000. Av dette utfører renholdsbransjen i NHO Service ca 8 000 årsverk fordelt på 12 000 ansatte.

- Renholdsmarkedes totale verdi er 16,5 milliarder kroner, og bransjen har ansvar for å forvalte 57 millioner kvadratmeter med gulvareal. Begge tall deles mellom private og offentlige aktører.

- 49 prosent av totalmarkedet er konkurranseutsatt. Det reelle markedet har dermed en verdi på 8,8 milliarder kroner.

- Renholdsbransjen i NHO Service hadde en samlet omsetning på 4,3 mrd kr i 2009 - dette tilsvarer en markedsandel på 53 prosent av det reelle markedet

- Offentlig sektor kjøper renhold for 1,2 milliarder kroner og har renhold i egen regi for 7,6 milliarder kroner. I privat sektor er beløpene hhv 6,8 milliarder og 2,2 milliarder.

- Beregninger viser at 22 prosent av renholdet i offentlig regi er konkurranseutsatt, mens privat sektor har konkurranseutsatt 75 prosent.

- De fleste bedrifter tilbyr både fast og temporært renhold. Fast renhold er det største segmentet og utgjør ca 93 prosent av omsetningen, mens temporært renhold utgjør ca 7 prosent.

- Høyest grad av konkurranseutsetting finner man i transport og kommunikasjon, finans, forsikring, eiendom og forretningsdrift, varehandel samt øvrig industri. De minst konkurranseutsatte bransjene er hotell- og restaurantvirksomhet, undervisning, forsvaret, helsetjenester samt sosiale grupper i og utenfor institusjon.

Bransjestatistikken ser også på begrensninger for vekst innen offentlig sektor, og peker på hvordan et skattefradrag for husholdsnære tjenester vil få ned andelen svart arbeid og tjene samfunnet.

Les hele rapporten her.

(Kilde: NHO Service)

"
Powered by Labrador CMS