bjurstrom.jpg

Rettferdighet for alle

«Fram til nå har hovedinnsatsen mot sosial dumping vært overfor tradisjonelle mannsdominerte yrker som bygg og verftsindustrien, bransjer som særlig har opplevd økt arbeidsinnvandring. Når vi nå retter blikket mot andre deler av arbeidslivet som preges av useriøse aktører, er det et nytt og viktig skritt i kampen for anstendige arbeidsvilkår.» Det skriver arbeidsministeren i en kronikk i nyeste nummer av Renholdsnytt.

Publisert

Rettferdighet for alle

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Jeg har sammen med partene i arbeidslivet satt i gang en særlig offensiv i forhold til renholdsbransjen. Renholdsbransjen er preget av svært lav organisasjonsgrad, utstrakt bruk av underleverandører og høyt innslag av utenlandsk arbeidskraft. Et første og svært viktig tiltak vil være å få på plass en offentlig godkjenningsordning for renholdsvirksomheter.

Godkjenningsordningen skal baseres på de kravene som stilles for å drive lovlige virksomheter, kombinert med en effektiv kontrollordning. Den skal omfatte flere relevante myndigheter i tillegg til Arbeidstilsynet.

Regjeringen har de siste årene hatt en omfattende satsing mot sosial dumping i tilknytning til de senere års omfattende arbeidsinnvandring. Treparts bransjeprogrammer kommer inn som et nytt element for å forsterke arbeidsmiljøarbeidet og arbeidet for anstendige og seriøse arbeidsforhold.

Jeg er glad for at det er nettopp renhold som er plukket ut som pilot i de nye bransjeprogrammene. Fram til nå har hovedinnsatsen mot sosial dumping vært overfor tradisjonelle mannsdominerte yrker som bygg og verftsindustrien, bransjer som særlig har opplevd økt arbeidsinnvandring. Når vi nå retter blikket mot andre deler av arbeidslivet som preges av useriøse aktører, er det et nytt og viktig skritt i kampen for anstendige arbeidsvilkår.

Myndighetene skal spille en sentral rolle, ikke minst gjelder det Arbeidstilsynet som er vår viktigste våpendrager ute på arbeidsplassene. Men kampen for et anstendig arbeidsliv kan ikke vinnes av myndighetene alene. Partenes innsats er vesentlig for å oppnå resultater.

Den nye godkjenningsordningen tilsier at vi skal ha tariffavtaler, arbeidsavtaler, bedriftshelsetjeneste på plass. I tillegg skal vi sikre at de bedriftene som leier ut renholdere betaler skatt og avgifter. Denne vil forhåpentligvis være på plass til neste sommer.

Kampen mot sosial dumping er viktig for den enkelte arbeidstaker. Men den er også viktig for næringslivet. En framvekst av useriøse aktører rammer de seriøse virksomhetene. Her er arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i samme båt. Vi ønsker alle et anstendig arbeidsliv med virksomheter som konkurrerer på like vilkår. Det er kjernen i trepartssamarbeidet. Alle tar ansvar, fordi vi har en felles interesse av å opprettholde et arbeidsmarked der alle følger spillereglene.

Vi kan ikke godta en annen standard for arbeidstakere bare fordi de kommer fra et annet land, eller fordi de jobber i visse bransjer. Vi vil ikke ha et samfunn der det utvikler seg et nytt tjenerskap. Det passer dårlig overens med den norske folkesjela, og det er en tenkning som truer hele den norske velferdsmodellen.

Velferdsstaten er tuftet på et attraktivt arbeidsmarked med anstendige lønninger og regulerte forhold. Det sikrer den enkeltes levestandard, men også finansieringen av velferdsstaten. Den norske samfunnsmodellen er blant annet bygd på et trygt og likeverdig arbeidsliv. Dette har gitt oss velferdssamfunnet, en høy grad av sosial likhet og et land som av FN er kåret til verdens beste land å bo i flere år på rad. Derfor et det så viktig å verne om de viktigste ingrediensene i denne vellykkede modellen. Derfor er det så viktig å slå hardt ned på en hver form for sosial dumping. Vi må vinne kampen for et rettferdig og anstendig arbeidsliv, og vi må gjøre det sammen.

Kronikken er hentet fra Renholdsnytt nummer 5 - 2010. Du kan skrive inn dine kommentarer nedenfor.

Bli bedre kjent med papirutgaven av Renholdsnytt her.

"
Powered by Labrador CMS