Hovedverneombudet
Hovedverneombudet

Utvidet ordning med regionale verneombud

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med regionale verneombud som per i dag gjelder i byggebransjen, til også å omfatte hotell-, restaurant og renholdsbransjen.

Publisert

– Selv om dette tiltaker er ment å bidra til et mer ryddig arbeidsliv, vil det i praksis bli en slags straffeskatt på seriøse virksomheter fremfor å ramme de useriøse, sier direktør Kim Nordlie i HSH.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner som oppstartskapital for etablering av ordningen. Ordningen er så ment å skulle betales av arbeidsgiverne, mens de regionale verneombudene skal være ansatte i fagforbundene. Det har allerede kommet forslag om utvidelse av ordningen på høring, med høringsfrist mot slutten av oktober. HSH mener den foreslåtte organiseringen og innholdet i ordningen er svært problematisk, og er skeptisk til en utvidelse av ordningen.

HSH går mot at de regionale verneombudene skal være ansatt hos fagforbundene. –Det vil svekke arbeidsgivernes tillit til dem, og at verneombudenes rolle i for stor grad blir politisk, sier Nordlie.

HSH er også redd for at den forslåtte ordningen vil innebære fare for sammenblanding av roller, og at det vil oppstå vanskelige grenseganger mellom hva de lokale verneombudene, de regionale verneombudene og Arbeidstilsynet, skal ha som oppgaver. Verneombudenes oppgaver skal dreie seg om arbeidsmiljø, og ikke lønnsforhold, noe som ikke nødvendigvis gjenspeiles av ordningen med regionale verneombud. I tillegg er det sannsynligvis også slik at det er den seriøse delen av næringslivet som kommer til å betale inn til ordningen, og dermed nærmest må anses å bli pålagt straffeskatt. Det er liten grunn til å tro at useriøse aktører, som heller ikke betaler sine skatter og avgifter, kommer til å betale sin del. Dette vil innebære en konkurransemessig fordel for de useriøse aktørene,, noe som er uakseptabelt, sier Nordlie.

- HSH mener at Arbeidstilsynet må være rette instans for å følge opp useriøse aktører og besørge etterlevelse av lovpålagte regler. HSH mener regionale verneombud kan sies å innebære en grad av privatisering av offentlige tilsynsoppgaver, noe som etter vårt syn er uheldig. I den grad man er bekymret for at virksomhetene ikke etterlever regelverket, få man heller styrke Arbeidstilsynet, sier Nordlie.

Kilde: HSH

Powered by Labrador CMS