renholder-colourbox626830
renholder-colourbox626830

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

1. oktober åpnes Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Kirkenes. Her kan både arbeidsgivere og arbeidstakere få veiledning om arbeidsvilkår i Norge og rask behandling av nødvendige søknader.

Publisert

Servicesenteret i Kirkenes er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er det andre servicesenteret som åpnes i Norge. Oslo fikk et tilsvarende senter høsten 2007.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Servicesenteret i Kirkenes skal på en rask og effektiv måte legge til rette for at EØS-borgere og russiske arbeidsinnvandrere fra Barentsregionen skal kunne ordne de nødvendige tillatelsene for å kunne jobbe i Norge.

Arbeidstakere fra EØS-landene, fagutdannede fra land utenfor EØS, ufaglærte russere fra Barentsregionen og russiske grensependlere kan søke om arbeids- og oppholdstillatelse ved å møte opp på servicesenteret. I tillegg kan det søkes om skattekort og meldes flytting til folkeregisteret. Arbeidstilsynets oppgave på servicesenteret er å gi informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv, bl a for å bidra til å forebygge sosial dumping.

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere er lokalisert både hos politiet og på skattekontoret i Kirkenes. Arbeidstilsynet har ikke fast kontor i Kirkenes, men kan kontaktes på norsk, polsk, engelsk og russisk svartelefon (815 48 222), og er ellers representert med tilgjengelig informasjon i servicesenterets lokaler hos både politiet og skattekontoret.

Servicesenteret i Kirkenes har en medarbeider med russisk bakgrunn som spesielt skal bidra i veiledningen av russiske arbeidstakere.

Powered by Labrador CMS