kommunevåpen Røyken.jpg
kommunevåpen Røyken.jpg

Beskyldes for mobbing

Verneombudet er bekymret for arbeidsforholdene ved Røyken Drift AS – og har nå bedt arbeidstilsynet se nærmere på saken.

Publisert

Røyken og Hurums Avis (RHA) har fått tak i et brev som er skrevet av kommunens hovedvernombud. I følge avisen inneholder brevet en beskrivelse av arbeidsmiljøet, hvor ledelsen blant annet utestenger tillitsvalgte til møter. Det kommer også frem påstander om trakassering og mobbing på arbeidsplassen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Vi har bedt arbeidstilsynet om et tilsynsbesøk. Dette er ting som berører de interne forhold, som vi håper vi kan få på plass etter hvert, sier hovedverneombud Audun Erlandson til RHA – uten å ville utdype saken nærmere.

Under et informasjonsmøtet om konkurranseutsetting var det i følge avisen tre konsulenter fra et konkurrerende firma tilstedet. De sa at de skulle inn i den administrative delen for å hjelpe renholderne over i det private. Dessuten skulle de drifte renholdet.

At de ansatte i RD i utgangspunktet ikke har lov til å ta jobb eller verv i konkurrerende selskaper, men at styret i RD selv henter inn konkurrenter har også satt sinnene i kok, med ytterligere dårlig tillit til ledelsen, skriver RHA.

Tillitsvalgt og driftsleder Tone Knutsen sier at hun kjenner seg igjen i avisens beskrivelse av saken. Hun legger heller ikke skjul på det vanskelige arbeidsmiljøet.

Daglig leder i Røyken Drift, Hege Johannesen, tilbakeviser disse påstandene, og hevder det ikke er snakk om mobbing på arbeidsplassen.

Powered by Labrador CMS