colourbox_lege skriver
colourbox_lege skriver

Raskere tilbake til jobb på deltid

Sykmeldte pasienter kommer raskere tilbake til jobb på deltid, dersom fast­legen tar i bruk en strukturert metode for funksjons­vurdering. Det viser en avhandling av fysio­terapeut Nina Østerås.

Publisert

I en studie der fastleger tok i bruk en strukturert metode for funksjons­vurdering, kom de sykmeldte pasientene raskere tilbake til jobb på deltid. Det skyldtes at legene i større grad tok i bruk gradert sykmelding, melder nettstedet Fysio­terapeuten.

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Metoden gjør det enklere for fast­legen å for­midle infor­masjon til Nav om rest­arbeids­evne.

Det er en doktor­avhandling utført av fysio­terapeut Nina Østerås som viser dette.

Hun disputerer fredag 20. november med avhandlingen ”Functional assessments. A study on functional ability in a population, and structured assessments in general practice”.

I avhandlingen, som er utført ved Institutt for allmenn- og samfunns­medisin ved Universitetet i Oslo, har Østerås og medarbeidere under­søkt arbeids­relatert funksjon.

Kvinner, eldre personer og personer med et lavere utdannings­nivå rapporterte lavere funksjons­nivå enn menn, yngre personer og personer med et høyere utdannings­nivå.

Østerås m.fl. har også utviklet og testet en strukturert metode for funksjons­vurdering, som fastlegene kan bruke dersom de blir bedt om å vurdere funksjons­evnen til personer med lang­varig syke­fravær.

Funksjons­rapporten kan brukes til å videre­formidle informasjon til Nav om den sykmeldtes funksjons­evne, sammen med forslag om tilrette­legging på arbeids­plassen.

Kilde: Raskere tilbake til jobb på deltid (Fysio­terapeuten)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS