Sivil-butikkvekter-Skan-kon

Mangler rutiner for rengjøring av handlekurver

Mange forbrukere henvender seg til Mattilsynet om skitne handlekurver- og vogner i matbutikker. En kontroll av 39 butikker på Nordmøre viste at ingen butikker hadde faste rutiner for rengjøring av handlekurvene.

Publisert

I kontrollen som ble gjennomført på Nordmøre sjekket Mattilsynet spesielt handlekurvene i plast. Fordi disse er tettere i bunnen, blir de lettere skitne enn handlevognene i metall.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De fleste butikklederne fortalte at de ikke hadde tenkt spesielt på renhold av kurvene/vognene. Noen hadde foretatt rengjøring, men de hadde ingen faste rutiner for dette.Hygieneregelverket som gjelder for butikker (Hygieneforskriften) stiller spesifikke krav til utforming av lokaler samt krav til utstyr som benyttes. Videre er det krav om blant annet driftshygiene og avfallshåndtering. Det står ikke noe spesifikt om rengjøring av handlekurver/handlevogner, men Mattilsynet forventer at virksomheten har styring og kontroll med hvordan handlekurvene ser ut og tar dette med i sin farevurdering og rutinegjennomgang.

- Enhver som skal produsere, bearbeide eller omsette matvarer har ansvar for at matvarene er helsemessig trygge. Det er derfor naturlig at alle butikker har rutiner for renhold av handlekurver- og vogner for å sikre at de holder et hygienisk akseptabelt nivå, sier distriktssjef Astrid Vea Mork i Mattilsynet.

Forbrukere som finner skitne handlekurver eller vogner bør ta det opp med butikksjefen eller andre ansatte der de handler.

Kilde: Mattilsynet

Powered by Labrador CMS