Byggekort
Byggekort

Tid for å fornye byggekort

I 2008 innførte Arbeids- og inkluder­ings­depart­ementet ny forskrift om ID-kort for bygge- og anleggs­plasser som et ledd i arbeidet mot sosial dumping. Siden 1. januar 2008 har rundt 250 000 mottatt ID-kort. ID-kortene har en gyldighet på to år og i 2010 er det for første gang tid for å fornye disse.

Publisert

Rutinen for fornyelse vil bli sendt ut til alle registrerte bestillere på e-post i løpet av desember 2009, skriver Oberthur Technologies (tidligere Norsik) i en presse­melding. Oberthur kontrollerer innsendte opp­lysninger og utsteder ID-kortene oppdrag fra Arbeids-og inkluderings­departementet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Les også: ID-kort innføres i bygg- og anleggsbransjen

"

Slik ser ID-kortet for bygge- og anleggsbransjen ut.

Virksomheter der personer med bestillings­ansvar har sluttet vil få tilsendt et brev til virksom­hetens registrerte adresse i foretaks­registeret i Brønnøy­sund. ID-kortet koster inntil videre 63 kroner inkludert moms.

Oberthur melder at det denne omgang ikke vil være nødvendig å sende inn nytt bilde, ny signatur eller kopi av legitimasjon til ansatte i virksom­heten som skal fornye eksisterende ID-kort. Alle opplys­ninger vil imidlertid bli slettet hvis virksom­heten ikke fornyer ID-kortene senest to måneder etter ID-kortets utløps­dato. Informasjon om rutinen for fornyelse blir også lagt ut på www.byggekort.no.

Hvordan fornye ID-kort?

Virksomhetens dedikerte bestiller må logge seg inn på virksom­hetens bestiller­side på www.byggekort.no og følge de anvisningene som er mottatt i e-post. Hvis en arbeids­taker har sluttet i bedriften må denne slettes i registeret. Alle utgåtte ID-kort skal sendes til Oberthur Technologies for makulering. Har du glemt pass­ordet får du nytt på www.byggekort.no, eller ved å kontakte kort­utstederens service­telefon: 820 77 306.

De nye ID-kortene vil bli sendt til virksom­hetens forretnings­adresse. Arbeids­giver må selv ta ansvar for å dele ut de nye kortene til sine ansatte i for­bindelse med at de samler inn de gamle kortene for makulering.

Ansvaret ligger hos virksomheten

Det er viktig å merke seg at ID-kortene er virksom­hetens eiendom, og ikke kort­inne­havers. Det påhviler derfor den enkelte virk­somhet å ha full kontroll og administrasjons­ansvar over ID-kortene i sin bedrift.

Virksomheten skal:

· ha kontroll over ID-kortene i egen bedrift og påse at alle har ID-kort

· sperre og rebestille nye kort dersom kort blir stjålet eller ødelagt

· samle inn ID-kort ved rebestilling av nytt og når folk slutter i arbeids­forholdet

· registrere ID-kort som makulert på www.byggekort.no og returnere disse til Oberthur Technologies

I tillegg bør virksomheten sette seg inn i gjeldende forskrift og bestillings­rutiner. De enkelte med­arbeiderne i virk­som­heten bør også få informasjon om regel­verket og gjeldende krav.

Les mer om ID-kortordningen her: arbeidstilsynet.no/byggekort

Lenke til bestillingsside: www.byggekort.no

Kilde: Pressemelding fra den norske avdelingen av Oberthur Technologies http://www.oberthur.com/

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS