Samtale
Samtale

Den viktige oppfølgingssamtalen

Oppfølgingssamtalen er et nyttig verktøy både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Målet er å finne ut om arbeidstaker kan fortsette i arbeid, til tross for forhold som kan påvirke arbeidsevnen.

Sten Sandhalla.

– Underveis i et sykefraværsløp er arbeidsgiver og arbeidstaker pålagt oppfølgingssamtaler eller dialogmøter, opplyser Sten Sandhalla ved NAV Arbeidslivssenter i Hedmark. De nye reglene kom i 2007, og påla arbeidsgiver større ansvar for sykefraværsoppfølging.

– Målet med oppfølgingssamtalen er å finne ut om en arbeidstaker kan fortsette i arbeid, til tross for forhold som kan påvirke arbeidsevnen. Slike forhold kan være sykdom, skade, funksjonshemning, alder eller andre faktorer, sier Sandhalla.

Senest innen seks uker

Oppfølgingssamtalen skal gjennomføres senest innen seks uker etter at en arbeidstaker er blitt sykemeldt, og på grunnlag av samtalen skal det utarbeides en individuell oppfølgingsplan.

Gjennom samtalen tar partene sikte på å:

● Fange opp og ta tak i en vanskelig situasjon så tidlig som mulig.

● Avklare behov for midlertidige eller permanente endringer i arbeidsforholdet.

● Drøfte muligheter for å tilrettelegge oppgaver og omgivelser på arbeidsplassen.

● Vurdere muligheten for aktiv/gradert sykemelding.

● Finne fram til tiltak basert på den enkeltes ressurser.

– Begge parter må være innstilt på å gjøre hva de kan for å sikre et aktivt arbeidsforhold, understreker Sandhalla.

Mål: Å være i arbeid

– For at arbeidstakeren skal kunne fortsette i jobben, bør både arbeidstaker og arbeidsgiver være åpne for muligheter for endringer, enten ved at arbeidssituasjonen blir tilrettelagt eller ved at arbeidstakers forutsetninger for å utføre arbeidet blir styrket.

Funksjonsvurdering

– Senest innen fire uker etter en sykemelding skal legen gi en forenklet funksjonsvurdering på sykemeldingsattesten. Den får også arbeidsgiver, og funksjonsvurderingen kan gi informasjon som er til nytte for oppfølgingssamtalen.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan ta initiativ til oppfølgingssamtalen. De kan gjennomføre samtalen direkte på arbeidsplassen uten hjelp fra andre, men dersom den ene eller begge partene har behov for det, er det mulig å be om støtte og bistand fra andre. Arbeidstaker kan ta med en kollega eller tillitsvalgt, dessuten kan bedriftshelsetjenesten eller kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter være med og bidra. NAV Trygd og behandlende lege kan henvise videre til andre aktuelle faginstanser og personer.

Taushetsbelagt

– Både arbeidsgiver og arbeidstaker er pålagt en gjensidig taushetsplikt. Opplysninger som kommer fram i oppfølgingssamtalen, skal ikke bringes videre uten at begge parter er enige om det, avslutter Sten Sandhalla.

Les mer om oppfølgingssamtalen i HMS-magasinet nr. 5!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS