penger - høyde
penger - høyde

Inviterer til toppkonferanse om innkjøp

Nærmere fem år etter at Oslo forrige gang var samlingspunkt for alle med interesse for offentlige innkjøp i Europa, er det 18.-20. mai igjen klart for et nytt storarrangement av internasjonalt kaliber.

Publisert

Nå rettes søkelyset på de store, aktuelle innkjøpsspørsmålene av i dag, og hvilken vei utviklingen videre kommer til å gå. En serie sentrale foredragsholdere fra EU og Norge bidrar, og en særskilt oppmerksomhet ventes å bli viet den videre utviklingen av offentlige innkjøp på tvers av landegrensene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i samarbeid med NHO/Businesseurope inviterer til en stor internasjonal konferanse om offentlige innkjøp 18. - 20. mai i år i Oslo. Bakgrunnen for arrangementet er Norges ledende rolle i PEPPOL-prosjektet , der prosjektdirektør André Hoddevik i Difi er leder.

Prosjektet "Pan European Public Procurement OnLine (PEPPOL)" er et nøkkelprosjekt for å bygge det indre marked i EU, og inngår i IKT-støtteprogrammet i EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon, CIP (Competitiveness and Innovation framework Programme). Prosjektet tar sitt utgangspunkt i at mange europeiske land allerede bruker av IKT for å gjøre det lettere å konkurrere om offentlige kontrakter. Men, heter det, disse nasjonale løsningene har begrenset kommunikasjon på tvers av landegrensene. Dette ønsker EU å rette på. Årsaken til at det er slik, er ikke minst mangelen på felles standarder. Dette gjør det vanskelig for leverandører som holder til utenfor det landet der kunngjøringen kommer, å benytte elektroniske verktøy for å delta i konkurransen.

Målgruppen for konferansen er ledere og innkjøpere fra offentlig sektor, leverandører til offentlig sektor og andre som interesserer seg for innovasjon gjennom modernisering av offentlig sektor og offentlige anskaffelser. Konferansen gjennomføres i sin helhet på engelsk.

Kilde: NHO Service

Powered by Labrador CMS