HSHLOGO
HSHLOGO

Ingen bedring for tjeneste-Norge

De utfordrende tidene fortsetter for norsk tjenestesektor viser nye tall som arbeidsgiverorganisasjonen HSH la fram i dag. HSH nedjusterer prognosene sine for i år, og varsler nå nullvekst for 2009. Det er særlig bransjene byggevare, elektro og møbel som fortsatt opplever krise, men også andre HSH-områder - som reiseliv, og kunnskap og teknologi - har tøffe tider.

Publisert

Vibeke Hammer Madsen, direktør i HSH.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

HSHs medlemsbedrifter opplever tidene som svært utfordrende. I en ny undersøkelse sier én av fire HSH-medlemmer at de planlegger nedbemanninger i år. Så mange som fire av ti av bedriftene risikerer å måtte legge ned.

- Regjeringens krisepakker har ikke hatt den ønskede virkningen på disse områdene. Vi ser også at effektene av rentekuttene foreløpig er marginale. Usikkerheten framover er veldig stor, og det er derfor svært viktig å følge utviklingen i arbeidsledigheten nøye, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH.

Organisasjonen for handel og tjenester ber Regjeringen overvåke situasjonen, og mener det er nødvendig med nye tiltak i Revidert nasjonalbudsjett dersom situasjonen ikke bedrer seg i løpet av få måneder.

-Norsk tjenestesektor har alltid vært vant til å klare seg selv og har vist en enormt god evne til omstilling og innovasjon. Det skal fortsatt være et kjennetegn ved næringen. Men tidene vi er inne i nå er svært utfordrende. Vi ber derfor Regjeringen vurdere skattelettelser for dem med lave inntekter dersom det viser seg at den negative trenden fortsetter, sier Madsen

Det er imidlertid noen lyspunkter å notere. Sportsbutikkene hatt en god vinter med mye snø og godt skisalg, og fortsetter veksten fra i fjor. Det kommer også enkelte gledelige tall fra charteroperatørene, som melder at salget av ferieturer for sommerhalvåret går godt.

Utviklingen innen privat sektor viser med all tydelighet at det er behov for et fornuftig lønnsoppgjør.

- I protokollen fra oppgjøret for 2008 avtalte partene blant annet at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for andre avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i første avtaleår. Gjennomsnittlig reallønnsvekst i 2009 blir på om lag to prosent uten ytterligere tillegg. Da er det ikke fornuftig å kreve eller avtale nye tillegg fra første april, sier Madsen.

Kilde: HSH

Powered by Labrador CMS