byvaapen
byvaapen

Sparker ut renholdsfirma

Oslo kommune har besluttet å heve kontrakten med en renholdsbedrift på grunn av underbetaling av ansatte.

Publisert

Kommunen har foretatt stedlig kontroll hos åtte av totalt 23 bedrifter som sørger for renhold av kommunens bygg. En av bedriftene skilte seg særlig ut med lønnsutbetaling godt under gjengs lønn. Oslo kommune ser veldig alvorlig på dette og har derfor gått til det skritt å heve kontrakten med vedkommende firma. Kommunen vil med dette signalisere at det ikke tolereres brudd på lønns- og arbeidsvilkårene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Må ta grep

- Oslo kommune kan ikke godta samarbeid med leverandører som ikke holder seg til regelverket. Lønnsforholdene innen bransjen er klare, og når revisjonen tydelig viser omgåelse av dette må vi ta grep, sier konst. direktør Gerd Robsahm Kjørven i Utviklings- og kompetanseetaten.

Som et ledd i kommunens systematiske arbeid knyttet til revisjon, har kommunen benyttet et eksternt revisjonsfirma. Det er kontrollert renholdsbedriftenes arbeidsavtaler og lønnsnivå for de ansatte, ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring, bedriftshelsetjeneste og HMS, innbetaling av moms, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Disse punktene inngår i kommunens avtalegrunnlag med renholdsbedriftene. Kontrollen avdekket enkelte avvik som viser at det er behov for oppfølging. Kommunen tar kontraktsoppfølging seriøst og vil fortsette å utføre jevnlige kontroller blant leverandørene.

Prekvalifiserte firmaer

Utviklings- og kompetanseetaten er ansvarlig for rammeavtaler for renhold i Oslo kommune. Dette er et pilotprosjekt hvor det er opprettet en "pool" med prekvalifiserte renholdsbedrifter. Den enkelte oppdragsgiver legger en renholdsplan ut på en webbasert minikonkurranse-portal og invitere de prekvalifiserte bedriftene til å inngi pristilbud. Hensikten er å øke kvaliteten på renholdet, forenkle konkurranseprosessen og sikre at alle kontrakter blir inngått i henhold til lover og regler.

Kilde: NHO Service

Powered by Labrador CMS