nav_pos_logo_RGB
nav_pos_logo_RGB

Raskere tilbake i jobb

Siden tilbudet Raskere tilbake ble startet våren 2007 og fram til utgangen av 2008, ble 39 972 sykmeldte arbeidstakere henvist til behandling eller arbeidsrettede tjenester.

Publisert

Målet med Raskere tilbake er å få sykmeldte arbeidstakere tilbake i arbeidslivet så fort som mulig og på den måten redusere sykefraværet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tall fra NAV og Helsedirektoratet viser at den kraftige veksten i antallet sykmeldte arbeidstakere som nå får et tilbud gjennom Raskere tilbake fortsetter.

40 000 henvist

33 322 personer var ved utgangen av 2008 blitt henvist til behandling i spesialisthelsetjenesten og 6 650 personer var blitt henvist til avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging gjennom NAV.

- Raskere tilbake har stort potensiale og det er gledelig å se at stadig flere sykmeldte får et tilbud, sier Erik Oftedal, direktør i NAV.

Han peker på at prosjektet har ført til mange forbedringer i tilbudet til de sykmeldte. Ikke minst har spesialisthelsetjenesten utviklet tjenester som ivaretar sykmeldte med langvarige og sammensatte helseproblemer bedre enn tidligere. Disse tilbudene får en stadig bedre innretning mot arbeidslivet.

Organisering

NAV har prosjektkoordinatorer i alle fylker, det bidrar til større fokus på bruk av tjenestene, tjenesteutvikling og samordning av tilbudet.

Ved helseforetakene er det tilsvarende ordning med prosjektkoordinatorer som ivaretar intern koordinering av henvisninger, og som samarbeider med Fritt sykehusvalg for å gjøre tilbudene kjent og lettere tilgjengelig.

Kilde: Pressemelding

Powered by Labrador CMS