Farlige kjemikaler 2
Farlige kjemikaler 2

Dårlig informasjon om helseskadelige rengjøringsmidler

Opp mot 30 prosent av virksomhetene i renholdsbransjen gir mangelfull informasjon til de ansatte om kjemikaliene de er utsatt for i sitt daglige arbeid. Det kom fram etter tilsyn hos 162 virksomheter i renholdsbransjen, som Arbeidstilsynet gjennomførte 26. og 27 mai 2009.

Publisert

Det ser også ut til at rundt 40 prosent av de helsefarlige kjemikaliene som er kontrollert er feilmerket.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I 45 prosent av virksomhetene med ansatte som ikke behersker norsk får ikke de ansatte informasjon om kjemikaliene på et språk de forstår. 28 prosent av alle virksomhetene mangler rutiner for opplæring om kjemisk helsefare.

Høy risiko for uførepensjon

- Dette er ikke bra. Vi vet at renholdsarbeidere er svært utsatt for hudlidelser og etseskader. Etseskader på øyne kan medføre blindhet. Dersom det ikke er mulig å bruke mindre farlige kjemikalier, må helsefaren forebygges ved å bruke verneutstyr og å jobbe fornuftig med kjemikaliene. Særlig er dette viktig med tanke på at renholdere har tre ganger høyere risiko for uførepensjon på grunn av hudlidelser enn andre yrker, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen.

Feilmerking kan føre til helseskader

Totalt har Arbeidstilsynet kontrollert sikkerhetsdatablader for ca. 1300 rengjøringskjemikalier. Av disse er 46 prosent helsefaremerket. Drøyt 40 prosent av de helsefaremerkede kjemikaliene ser ut til å være feilmerket.

- Dette er høye tall, og funnene bekrefter vår antakelse om at mange kjemikaler er feilmerket, sier Finboe Svendsen.

Feilmerking kan ha store konsekvenser for helsa til de som jobber med rengjøringsmidler. I denne aksjonen har Arbeidstilsynet særlig fokusert på rengjøringsmidler som skulle vært merket etsende i henhold til regelverket. Erfaringer fra Sverige og Danmark viser mye av det samme. Arbeidstilsynet vil følge opp dette overfor de produsenter og importører som er ansvarlig for merking av de kjemikaliene det gjelder.

Powered by Labrador CMS