Vindusvasker

Arbeidsinnvandrere skal få lik info

Regjeringen setter av tre millioner kroner til en informasjons­pakke til arbeids­innvandrere. Målet er å gi tilgang på enhetlig offisiell informasjon om f.eks. arbeids­forhold.

Publisert

Regjeringen vil lage ensartet informasjon for arbeids­innvandrere.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Informasjons­pakken til arbeids­innvandrere skal blant annet inneholde informasjon om rettigheter og plikter ved arbeid og opphold og de generelle ordningene knyttet til barn, skole og helse. Informasjons­pakken er et viktig tiltak i St.meld. nr. 18 (2007-2008) Arbeids­innvandring.

Informasjons­pakken vil være ferdig utarbeidet og bli distribuert fra 1. september 2009.

De siste årene har arbeids­innvandringen til Norge økt betraktelig. Den økte arbeids­innvandringen stiller myndighetene og samfunnet overfor nye muligheter og utfordringer. Forslaget om en informasjons­pakke er ett av en rekke tiltak som skal gi en mer bruker­vennlig, over­siktlig og forutsigbar arbeids­innvandrings­politikk, jamfør omtalen i St.meld. nr. 18 (2007-2008).

Kilde: Regjeringen.no

"
Powered by Labrador CMS