Regjeringsbygget

Vil påby radonsperre

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa gikk varsler at regjeringen kommer med forslag om å kreve radontiltak i nybygg fra 1. januar 2010.

Publisert

- Vi håper vi får bred tilslutning til å innføre krav om radonsperre i nybygg fra nyttår, sier statsråden til NRK.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette skal fremkomme av en forskrift som sendes på høring nå i juni.

Dyrere for byggherren

Radonsikring av boligen skaper bedre inneklima, men det er ikke gratis. Kostnadene ved forebygging i nybygg er anslått til 17.000 kroner per 100 kvadratmeter grunnflate, melder NRK.

Kommunal- og regionalministeren begrunner forskriftsforslaget med at forebygging er viktig. Radon er en svært helseskadelig gass som er beregnet å være medvirkende årsak til om lag 14 prosent av alle nye lungekrefttilfeller i Norge i følge beregninger fra Statens Strålevern. Det vil si om lag 30-40 tilfeller per år bare i Oslo.

Påvirker helsen

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes fra uran, og er et datterprodukt av radium. Radon finnes i varierende mengde i alt steinmateriale, men spesielt store mengder i granitt og alunskifer. Radongassen siver opp gjennom sprekker i grunnen, eller kommer sammen med vann. Gassen kan frigjøres i luften vi puster, og påvirker helsen ved at vi puster den inn.

Norge er, sammen med Sverige og Finland, blant de land i verden med de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft.

Kilde: NRK

Powered by Labrador CMS