Farlige stoffer

Nye regler for farlige stoffer

8. juni trådte en ny forskrift om håndtering farlige stoffer i kraft.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det innebærer blant annet at de som håndterer visse farlige stoffer over bestemte mengder, skal melde fra om dette. Virksomheter som håndterer større mengder farlige stoffer, må i tillegg innhente samtykke fra DSB.

Forskrift om håndtering av brannfarlige, reaksjonsfarlige og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen erstatter fire tidligere forskrifter.

Gir bedre oversikt

- Den nye forskriften bidrar til et mer helhetlig regelverk, økt sikkerhet og bedre oversikt over farlige stoffer, sier avdelingsleder Tom Ivar Hansen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).Som følge av forskriften skal det etableres en rutine for kontroll av gassanlegg. DSB kommer tilbake med mer informasjon når prosessen videre er avklart. Forskriftens krav til reaksjonsfarlige stoff trer først i kraft når brann- og eksplosjonsvernloven er endret til å regulere også dette stoffområdet i løpet av andre halvår 2009.

Les mer om de nye reglene på hjemmesidene til DSB.

"
Powered by Labrador CMS