Illustrasjon kvinnelig renholder

Like regler ved permittering

Det er nå like regler for permittering av heltids- og deltidsansatte.

Publisert

NAV har endret sin praksis slik at en dag arbeid i lønnspliktperioden nå regnes som en hel dag uansett om den ansatte arbeider full stilling (100 prosent) eller deltid. Den nye praksisen hos NAV har trådt i kraft, melder HSH.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ved permittering må arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode de første dagene den / de ansatte er permittert. Ansatte kan først få dagpenger etter at arbeidsgivers lønnsperiode er utløpt. Ved permittering av mer enn 40 % av stillingen har arbeidsgiver lønnsplikt de 5 første dagene etter at ansatte har trådt ut i permittering. Ved permittering av mindre enn 40 % stilling er har arbeidsgiver lønnsplikt de 15 første dagene, jf. lov om lønnsplikt under permittering § 3.

Tidligere praksis hos NAV var slik at ved permittering av deltidsansatte måtte dager med deltidsarbeid samles opp slik at arbeidsdagene samlet utgjorde 5 eller 15 dager før arbeidsgivers lønnsplikt opphørte. For eksempel: Dersom en ansatt i 50 % stilling ble 100 % permittert måtte den ansatte arbeide og motta lønn for 10 dager før kravet til 5 dagers arbeidsgiverperiode var oppfylt.

Kilde: HSH

Powered by Labrador CMS