colourbox_lege skriver
colourbox_lege skriver

Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i virksomhetene

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet har gjennomført et samarbeidsprosjekt som ser på bedriftshelsetjenestenes rolle og innsats i virksomhetene.

Publisert

Ønsket var å få mer kunnskap om hvilke tjenester som tilbys virksomhetene og i hvilken grad virksomhetene og deres bedriftshelsetjeneste har et hensiktsmessig samarbeid og en god dialog.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I samarbeidsprosjektet valgte Arbeidstilsynet ut og gjennomførte tilsyn i 72 virksomheter fordelt på 7 regioner for å se på hvordan de brukte sine bedriftshelsetjenester. En sjekkliste ble utarbeidet for å få mest mulig like tilsyn. Forholdene ble vurdert og registrert i en tilsynsdatabase. Det ble også laget et spørreskjema som rettet seg mot prioriteringer av arbeidsmiljøarbeidet samt samarbeidet mellom virksomheten og dens bedriftshelsetjeneste.

Begge parter fikk tilsendt spørreskjemaet og skulle svare ut fra sitt ståsted - og sin oppfatning av situasjonen. Dermed ble det mulig å få kunnskap om hvordan de samarbeidet og i hvilken grad de hadde en god dialog.

STAMI sendte ut spørreskjema til de 72 virksomhetene og deres bedriftshelsetjenester og tok imot svarene for videre vurdering og statistiske analyser. Instituttet fikk også oversendt data fra Arbeidstilsynets tilsynsdatabase for 70 av virksomhetene. Vi ønsket primært å se på tilfellene hvor både virksomhet og dens bedriftshelsetjeneste hadde svart. Disse virksomhetene (59 stk) ble utvalget i alle statistiske kjøringer og analyser.

Resultatene viser at virksomhetene gjennomgående sier de prioriterer arbeidsmiljøkartlegginger og overvåking av arbeidshelse i større grad enn hva bedriftshelsetjenestene opplever og erfarer at de gjør.

Når vi spør om hvem som leverer tjenester innenfor kartleggings- og informasjonstjenester er bildet snudd. Bedriftshelsetjenestene sier de leverer aktuelle tjenester i større grad enn hva virksomheten oppfatter og forteller om. Bedriftshelsetjenestene og virksomhetene mener imidlertid at bedriftshelsetjenestene bidrar på dialogmøter i vesentlig større grad (65 -75 prosent) enn hva Arbeidstilsynets inspeksjon viser (32 prosent).

Tilsynsdataene bekrefter at det fremdeles er viktig at Arbeidstilsynet fører utstrakt tilsyn med hvorledes den enkelte virksomhet bruker sin bedriftshelsetjeneste i forhold til forskriftens krav. Kun 33 prosent av virksomhetene har klarlagt at deres bedriftshelsetjeneste har tilstrekkelig kompetanse, slik forskriften pålegger. Virksomheter med IA avtale bruker sin bedriftshelse-tjeneste i større grad og de er også mer aktive i sitt sykefraværsarbeid.

Kilde: Stami

Powered by Labrador CMS