Mobilbruk i fly 2

Smertehjelp via SMS

  VG Nett forteller om et spennende prosjekt hvor pasienter som har vært plaget av muskel- og skjelettsmerter i lang tid, skal gjennom et forskningsprosjekt få hjelp via mobiltelefonen.

Publisert

Deltakerne i prosjektet er 70 kvinner i alderen 18-70 år som alle har hatt langvarige generelle muskel- og skjelettsmerter. Samtlige av disse har vært til behandling på Jeløy Kurbad i fire uker, hvor de har lært seg hvordan de best mulig skal takle smertene i hverdagen, skriver VG Nett.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I forskningsprosjektet som starter i februar, skal kvinnene få støtte og hjelp via SMS og internett på mobiltetefonen.

I følge VG viser forskningen at optimalt bør smerter behandles på flere måter samtidig. Får pasienten god medisinsk behandling, et tilpasset treningstilbud og bra informasjon og opplæring i positive mestringsstrategier, er sjansen for å lykkes større.

- Oppfølging av langtidssyke er imidlertid en stor utfordring for helsetjenesten og prosjektet skal prøve ut om kontakt via mobil kan være en mulig måte å forbedre tilbudet på i forhold til denne pasientgruppen, sier førsteamanuensis Hilde Eide fra Høgskolen i Oslo (HiO) som er ansvarlig for undersøkelsen.

Tre ganger om dagen, i fem uker, skal deltakerne i prosjektet fylle ut et skjema om hvordan de har det, hva de gjør, hva de tenker og føler i forhold til smertene. Registreringene sendes deretter direkte til en sykepleiers datamaskin.

Sykepleieren, som har spesialkompetanse på smertebehandling, vil daglig gi pasientene en tilbakemelding som kan leses på mobilen.

- Målet med tilbakemeldingen er å hjelpe dem til å mestre hverdagen på en måte som øker livskvaliteten og eventuelt bedre eller beholde et aktivitetsnivået som passer for dem, sier Eide.

Powered by Labrador CMS