Sikkerhetsjuss, paragraf

Ny offentlighetslov

Nå har den nye offentlighetsloven trådt i kraft. For leverandører til det offentlige betyr dette at anskaffelsesprotokollen og tilbudene som hovedregel blir tilgjengelig for alle etter kontraktstildeling, melder NHO Service.

Publisert

- Det er gledelig med større åpenhet rundt anskaffelsesprosessene, men åpenheten er ikke helt uproblematisk, sier advokatfullmektig og næringspolitisk rådgiver Johan Henrik Bjørge (bildet) i NHO Service.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er nemlig fortsatt slik at det ikke skal gis innsyn i forretningshemmeligheter og ofte vil det være vanskelig for forvaltningsorgan uten innsikt i forretningsområdet å vurdere grensen mellom beskyttet informasjon og hva som skal gis ut. I praksis kommer dette på spissen når tilbudsdokumentene er omfattende og mulig sensitiv informasjon er spredt over mange dokumenter.

- NHO Service anbefaler derfor leverandørene å være oppmerksom på denne problemstilling allerede når de inngir tilbud. Tilbudene bør derfor inneholde et punkt som opplyser hvor slik informasjon befinner seg i dokumentene. Markering eller fremheving av slik informasjon vil være en praktisk hjelper for det offentlige mot mulig feilvurderinger, sier Bjørge.

Powered by Labrador CMS