Mangfoldsportalen

Ny nettside for flerkulturelt arbeidsliv

På www.mangfoldsportalen.no får du kunnskap og gode eksempler på rekruttering og ledelse i et flerkulturelt arbeidsliv.

Publisert

IMDi presenterte nylig mangfoldsportalen på stand på Personalkonferansen for offentlig sektor. Konferansen er et samarbeid mellom HR Norge og Arbeidstilsynet. Mangfoldsportalen er rettet mot arbeidsgivere, tillitsvalgte og HR/opplæringsansvarlige i både offentlig og privat sektor.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hvordan lykkes i et flerkulturelt arbeidsliv?

På mangfoldsportalen finner du artikler, presentasjoner, filmer og nettkurs innen rekruttering, inkluderende arbeidsmiljø og ledelse på en flerkulturell arbeidsplass. Det er mulig å laste ned materialet for bruk i egen organisasjon. Du kan også lese om gode eksempler og tips fra andre arbeidsgivere om hvordan virksomheter skal lykkes i et flerkulturelt arbeidsliv.

Økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har redaktøransvar for Mangfoldsportalen, men portalen er et samarbeid med hovedsammenslutningene i norsk arbeidsliv, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. I 2007 gav Arbeidslivspolitisk råd sin tilslutning til en rapport som var utarbeidet av en arbeidsgruppe beståande av disse partene. Rapporten inneholder en rekke forslag til tiltak og strategier for økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn. Mangfoldsportalen er et av virkemidlene som er iverksatt på bakgrunn av arbeidsgruppens forslag i rapporten.(Integrerings- og mangfoldsdirektoratets nettsider)

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS