STAMI (gif)

Mekling som metode i arbeidslivet

STAMI inviterer til frokostseminar om mekling som metode i arbeidslivet. Mekling er en uformell prosess, hvor en nøytral tredjepart hjelper partene til å forhandle seg fram til en gjensidig akseptabel løsning på sin konflikt. Grunnforutsetningen i all mekling er at personen som er i midten er nøytral både hva angår partene og resultatet.

Publisert

I forbindelse med prosjektet "Jobbing uten mobbing" (JUM), gikk partene i arbeidslivet inn for at mekling som metode anbefales som konflikthåndteringsmetode for å forebygge alvorlige konflikter på "rødt".

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mekling kan sies å være en form for assisterte forhandlinger. Mekling som metode er lite regelstyrt, men det følges en viss struktur.

Foredragsholder er rådgiver Kirsti Jacobsen, avdeling for organisatorisk og psysososialt arbeidsmiljø, STAMI.

Seminaret er gratis, og er åpent for alle, men pga servering og begrenset antall plasser er det påmelding.

Program

08.30 - 09.00 Registrering og servering

09.00 - 10.30 Frokostseminar

Fra ca. 10.15 vil det være åpent for spørsmål til foredragsholder.

Frokostseminaret avsluttes senest klokken 10.30

Powered by Labrador CMS