Dag Terje Andersen

Kiropraktorer får utvidet rett til å sykmelde

- Regjeringen ønsker å tilpasse sykmeldingsretten til nye regler om dialogmøter. Dette er en hensiktsmessig oppfølging av de nye sykmeldingsreglene, som krever dialogmøter innen tolv ukers sykmelding, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Publisert

Lov- og forskriftsendring om utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter ble sanksjonert 12. desember og gjelder fra 01.01. 2009.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Samtidig som lovendringen trer i kraft fra 1. januar 2009 endres også forskriften, slik at sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter utvides fra 8 til 12 uker. Formålet er å tilpasse sykmeldingsretten til reglene om dialogmøter.

- Dialogmøtets formål er å finne løsninger ved at man fokuserer på muligheter og mestring framfor videre sykmelding. Det tilsier at det kan være hensiktsmessig at kiropraktor eller manuellterapeut deltar i dialogmøtet. Dialogmøtene utgjør et nytt og viktig oppfølgingspunkt. Innføringen av dialogmøter endrer fokus, fra vekt på dokumentasjon av manglende medisinsk arbeidsevne og hva man ikke kan gjøre, til hva man faktisk kan gjøre, sier statsråden.

Kiropraktorer og manuellterapeuter får nå adgang til å dokumentere hindre for arbeidsrelatert aktivitet. I dag har man etter åtte ukers sykmelding fortsatt kun krav på sykepenger dersom det foreligger legeerklæring med dokumentasjon om at medisinske grunner er til hinder for arbeidsrelaterte aktiviteter. Den utvidede sykmeldingsretten innebærer at det gjøres unntak fra kravet til slik legeerklæring, dersom kiropraktor eller manuellterapeut dokumenterer at sykdom eller skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet, er til hinder for arbeidsrelaterte aktiviteter.

Etter de nye sykmeldingsreglene, som trådte i kraft 1. mars 2007, skal det innen tolv uker avholdes dialogmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Legen eller annen sykmeldende behandler skal delta i møtet dersom den sykmeldte ønsker det. Kiropraktorer og manuellterapeuter har så langt hatt sykmeldingsrett i bare åtte uker, og har derfor ofte ikke kunnet følge sine pasienter når det innkalles til første dialogmøte.

Powered by Labrador CMS