Innvandrer cb1023923

- Innvandrere tjener like godt som nordmenn

Stikk i strid med tidligere funn, viser det seg at innvandrere tjener det samme som nordmenn, ofte mer. Det kommer fram i en ny doktoravhandling.

Publisert

Avhandlingen slår dermed hull på mytene om et stort lønnsgap mellom innvandrere og nordmenn.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Innvandrere med videregående skole tjener like mye som nordmenn, de som har lavere utdanning enn videregående tjener ofte mer, sier Taryn Ann Galloway, forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Dagsavisen.

Mens forskning tidligere har lagt vekt på alder og botid i Norge, legger den nye doktoravhandlingen vekt på lengden av arbeidserfaring i Norge, fordi det har større betydning i forhold til lønn. Doktoravhandlingen ser på innvandrere fra Tyrkia, Pakistan og Sri Lanka som kom til Norge etter at de hadde fylt 16 år. Innvandrere fra Somalia, Irak og Iran er ikke med, fordi de er en ny innvandrergruppe.

Med ti års arbeidserfaring tjener innvandrere uten videregående fra Pakistan, Vietnam og Sri Lanka over fem prosent mer per år enn nordmenn med like lang fartstid i arbeidslivet.

- Grunnen kan være at de har høyere timelønn. Men det kan også være at de er flittigere enn nordmenn og jobber mer, sier Galloway.

Innvandrere med videregående som høyeste utdanningsnivå, tjener det samme som nordmenn, hvis de har like lang arbeidserfaring. Innvandrere med høyere utdanning har derimot lavere lønn enn nordmenn, men lønnsgapet er mindre enn tidligere antatt.

- Det er ikke alltid det er lett å overføre kunnskap man har opparbeidet seg i ett land til et annet, for eksempel innen juss eller journalistikk, sier Galloway.

Powered by Labrador CMS