NHOService_logo

Innspill til innovasjonsmeldingen

NHO Service ga mandag innspill til Stortingets næringskomité om Innovasjonsmeldingen.

Publisert

Her er hovedpunkter fra NHO Service:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

** For å sikre videre nyskaping med basis i ideer hos ansatte, er det viktig å tilrettelegge for økt status for tjenestenæringene. Det er også avgjørende at bedriftene satser på de ansatte over tid.

** Utfordringen knyttet til rekruttering vil trolig bli ekstra utfordrende i tjenestesektoren. Der bør utvikles alternative metoder for rekruttering.

** Mange helseforetak og kommuner kjenner ikke kostnadene eller omfanget av arbeidskraftinnsatsen ved produksjon av sekundærtjenester som renhold, kantinedrift, vaktmestertjenester m.v. Det bør stilles krav om at offentlige virksomheter har kunnskap om de reelle kostnadene ved tjenester som produseres i egenregi. Det er grunn til å forvente at et slikt krav i seg selv vil medvirke til innovasjon.

** NHO Service samarbeider med KS for å innhente kunnskap om tilgjengelig teknologi med sikte på at dette i større grad brukes ved kommunal tjenesteproduksjon.

** Forskning på arbeidsintensive tjenester må økes

** Ved oppføring av ny bygningsmasse til bruk for skoler, sykehus, sykehjem m.m. bør man samarbeide tett med dem som skal bruke og arbeide i bygget.

** Det viktig å stimulere flere helse- og omsorgsarbeidere til å etablere egne virksomheter.

** Det bør ikke legges for strenge føringer i kontrakten for hvordan man skal arbeide for å levere tjenester til det offentlige. Leverandører må gis frihet til nytenkning.

Kilde: NHO Service

Powered by Labrador CMS