Godkjent-Renholdsvirksomhet

Innføring i flerkulturell ledelse for renholdsbedrifter

Er du leder i et flerkulturelt miljø, og vil lære mer om hvordan håndtere utfordringer i møte med medarbeidere fra fremmede kulturer, kan Godkjent Renholdvirksomhets kurs 27. mars være noe for deg.

Publisert

Kurset er praktisk rettet. Ved siden av presentasjon av en case og relevant input, får du mulighet til å diskutere problemstillinger fra egen bedrift, fokuserer på samarbeid med / eller ledelse av kollegaer med ulik kulturell bakgrunn. Mangfold kan være en kilde til kreativitet og bedre resultater, men ulike holdninger, forventninger og væremåter kan også være en kilde til uro og konflikter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kurset viser hvor viktig det er å ha hensiktsmessige holdninger og ferdigheter; respekt for andre, vilje til selvkritikk, vilje til forståelse, evne til å tolke signaler og å bygge relasjoner.

Hvilket utbytte vil du få?- Synlige og usynlige kulturelle forskjeller og hvordan disse virker inn på mellommenneskelige forhold.- Råd om tiltak for å utøve god, flerkulturell ledelse og samarbeid. - Innføring i kjennetegn ved den norske arbeidskulturen og hvordan den kan virke på andre

Overblikk over kurset:- Hva kjennetegner ledelse av flerkulturelle arbeidsplasser?- Særpreg og utfordringer- Våre egne "snubletråder"- Synlige og usynlige kulturelle forskjeller- Leders ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø på tvers av kulturer.- Norsk kultur og væremåte - i møte med andre.- Hvordan kommunisere "krysskulturelt"? - Hvordan legge opp til en funksjonell, flerkulturell arbeidsplass

Kursform Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsutveksling.

Målgruppe Ledere og mellomledere som virker i flerkulturelle miljøer.

Kilde: NRI/HSH

Powered by Labrador CMS