vaskhendercolourbox806874

Hudsykdommer er et problem i arbeidslivet

Hudsykdommer er det nest vanligste arbeidsrelaterte helseproblemet i Europa. Og hudsykdommer utgjør mer enn 7 prosent av alle arbeidsrelaterte sykdommer og er en av de voksende risikofaktorene knyttet til kjemisk, fysisk og biologisk eksponering.

Publisert

Det faktum at det ikke finnes noen vitenskaplig metode for å måle kroppens eksponering for risiko ved hudkontakt og fysiske konsekvenser, øker viktigheten av å identifisere risikofaktorer og utvikle metoder for å måle eksponeringsnivå og kontrollere dem.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Rapporten gir en oversikt over eksponering og arbeidsrelaterte hudsykdommer. Den presenterer også de viktigste policyene knyttet til anerkjennelse og dokumenteing av hudsykdommer. I tillegg gir den en oversikt over de ulike medlemslandene i EUs anerkjennelse, vurdering, og kontroll av hudeksponering av kjemiske, biologiske og fysiske risikofaktorer.

Powered by Labrador CMS