Petter Furulund NHO Service
Petter Furulund NHO Service

Furulund foreleser under Bransjedagen

"Innovasjon i serviceværingene" er tema når Petter Furulund fra NHO Service holder foredrag under Bransjedagen 2009 for drifts- og serviceledelse på HIAK.

Publisert

Høgskolen i Akershus (HIAK) arrangerer bransjedagen 2009 den 5. februar på Lillestrøm.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Temaet for årets Bransjedag er hvordan finanskrisen påvirker servicebransjen, og hva ledere i private bedrifter og offentlige- og ideelle virksomheter kan gjøre for å skape engasjement og sikre nytenkning som svar på krisen. Bransjedagen 2009 gir også muligheten til å bli nærmere kjent med årets avgangstudenter og til å knytte kontakter med andre i bransjen.

De senere årene har det skjedd betydelige bransjeendringer innenfor servicenæringene. Utdanningene ved Høgskolen i Akershus er oppdatert og utvidet fra 2-årige kandidatstudier til 3-årige bachelorgrader. Husøkonomene har fått nye arbeidsoppgaver innenfor blant annet eiendomsdrift, kontraktsledelse, innkjøp og logistikk, i tillegg til de tradisjonelle oppgavene i hotell- og renholdsbransjene. Kostøkonomenes arbeidsfelt er også under endring, for de tradisjonelle institusjonskjøkkenene utfordres av en ny matservicebransje som driver industriell produksjon og distribusjon av måltider. I tillegg har det åpnet seg et betydelig marked for rådgivning og veiledning om kosthold og ernæring.

Høgskolen i Akershus har som mål å uteksaminere bachelorer i Husøkonomi og serviceledelse og i Kostøkonomi, ernæring og ledelse med relevant kompetanse for lederstillinger i private bedrifter, offentlig sektor og ideelle organisasjoner. Disse bachelorene er blant annet kvalifisert til å håndtere linjeleder-, personell-, økonomi-, miljø-, kvalitets-, planleggings- og prosjektlederoppgaver i flerkulturelle arbeidsmiljøer.

Program for Bransjedagen 2009:

Kl 09:30-10:00: Registrering, kaffe, te og frukt.

Kl 10:00: Åpning, Jan Grund, rektor Høgskolen i Akershus.

Kl 10:15: "Bachelor i husøkonomi og serviceledelse og Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse", June Korell, Beate Monrad og Nina Eide, tredjeårsstudenter ved Høgskolen i Akershus, Bachelor i husøkonomi og serviceledelse og Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse.

Kl 10:30: "Lure ledere - latterlig lønnsomt", Jon Morten Melhus. Melhus Communication as

Kl 12:00: Lunchpause

Kl 13:00: "Kan farger fremme kreativitet, trivsel og ytelse på arbeidsplassen? Ny forskning sier ja!", Tove Steinbo www.steinbo-dialog.no Tove Steinbo dialog.

Kl 13:45: Benstrekk med forfriskninger

Kl 14:00: "Innovasjon i serviceværingene", Petter Furulund, administrerende direktør, NHO Service.

Kl 14:30: "Bedriftskultur og konkurransekraft", Geir Aarseth, direktør for kompetanseutvikling, Orkla ASA

Kl 15:00: "Hva gjør Høgskolen i Akershus for å videreutvikle utdanningene i drifts- og serviceledelse?", Knut Boge, førsteamanuensis Høgskolen i Akershus.

Kl 15:15 Avslutning

Kilde: NHO Service

Powered by Labrador CMS