colourbox_senior_pc.jpg

Flere unge eldre på arbeidsmarkedet

Samfunnet vil i fremtida domineres av velutdannede og velfungerende unge eldre, ifølgeny dansk undersøkelse. I årene som kommer, vil det derfor bli nødvendig å øke oppmerksomheten rundt hvordan man rekrutterer og holder på seniorene, skriver foreningen Ældresagen.

Publisert

Undersøkelsen som er utført av Instituttet for Fremtidsforskning i Danmark, viser ifølge den danske foreningen Ældresagen at arbeidet med å fremme eldre som en styrke fremfor en byrde må fortsette. Potensialet for en stor økning i antall eldre, velkvalifiserte arbeidstakere i løpet av kort tid er god, skriver de på sine nettsider.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fra byrde til styrke

Den økonomiske krisen i kjølvannet av finanskrisen trekker i motsatt retning, men i land som Danmark og Norge var det allerede på forhånd knapphet på visse typer arbeidskraft, skriver ÆldreSagen.

Ved å endre de offentlige vilkårene for pensjon og muligheten for særordninger for eldre, både med hensyn til aldersgrenser og økonomiske vilkår, kan man påvirke holdninger og atferd. Men mye handler også om hvordan vi omtaler arbeidsmulighetene for seniorer, ifølge foreningens kommentar.

- Videreutdanning betyr ikke alt

I kommentaren forteller foreningen videre at det er små forskjeller mellom aldersgruppene på arbeidsmarkedet, og at denne er langt mindre enn forskjellene mellom enkeltindivider er.

Statistikk viser imidlertid at det er flere yngre enn eldre som tar lang videreutdanning. Ældresagen påpeker at dette av enkelte brukes som et argument for at seniorer er mindre interessert i personlig og faglig utvikling, selv om de eldre i spørreundersøkelser gir uttrykk for at de er like interessert.

De viser også til at etter- og videreutdanning må sees i sammenheng med hvor mange år den enkelte regner med å fortsette i arbeidslivet.

Oppmerksomhet mot individet

Forskjellene mellom aldersgruppene vil minske. Framover er det derfor viktig å være opptatt av det enkelte individ, dets kompetanse, drømmer og muligheter, framfor hva som er typisk for den aldersgruppen den enkelte tilhører, ifølge foreningen. Alder er en irrelevant faktor på fremtidens arbeidsmarked, skriver de.

(Kilde: Senter for seniorpolitikk)

Powered by Labrador CMS