mann-og-barn_colourbox
mann-og-barn_colourbox

Seks ganger flere bakterier i barnehager og på skoler

Ansatte og barn i barnehager og på skoler er betydelig mer utsatt for sykdom enn øvrige arbeidstakere. I Dalgaardtunet barnehage er imidlertid tiden med sykdomsepidemier forbi.

Publisert

Det er Universitetet i Arizona som har plassert barnehager og skoler på bakterietoppen. Universitetets undersøkelse viser at halvparten av alle overflater i en barnehage er infisert med influensaviruset i influensasesongen. Det er derfor ikke rart at skoler og barnehager sliter med mye sykdom. Og syke barn gir syke foreldre som igjen påvirker det øvrige samfunn. Beregninger SINTEF har gjort viser at for hver dag en medarbeider er syk så påfører det bedriften 1900 kroner i ekstra kostnader i form av produksjonstap, innleie av vikarer, ekstrajobb for øvrige ansatte m.m.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Slutt på oppkast og magesjau

Men med enkle grep kan sykdomsrisikoen reduseres betydelig. En barnehage som har tatt dette på alvor er Dalgaardtunet i Trondheim. Som andre barnehager opplevde også de sykluser hvor forkjølelse, influensa og omgangssyke herjet. Styrer Lisbeth Sandvik forteller at de bestemte seg for å se på hvordan de kunne begrense sykdomsperiodene.

- Vi har tatt i bruk rensemiddelet Sanitizer på alle toalettene og resultatet er formidabelt. Selv om vi har enkeltepisoder med omgangssyke er tiden med epidemier nå over. Tidligere ble vi tvunget til å holde barn og ansatte hjemme i minst 48 timer etter at de var symptomfri. At dette har påvirket sykefraværet i positiv retning er det ingen tvil om, opplyser Lisbeth Sandvik.

Såpevask utilstrekkelig

Resultatet fra barnehagen stemmer overens med konklusjonen i et studie som den svenske organisasjonen Samverkan mot antibiotikaresistens gjorde for et par år siden. I undersøkelsen som involverte 1431 barn fra 29 barnehager, tok halvparten av barna i bruk en desinfiserende gele som inneholdt 70 prosent etanol under håndvasken. Etterpå viste det seg at blant de barna som hadde brukt geleen gikk sykdomstilfellene ned med 12 prosent, sammenlignet med den andre gruppen. Dette til tross for at samtlige barn ifølge førskolelærerne hadde lært seg gode rutiner med varmt vann og såpe ved håndvasken (Kilde: DinSide Helse).

Som en kommentar til studiet utalte professor Otto Cars ved Samverkan mot antibiotikaresistens til den svenske avisen Aftonbladet at sprit er langt mer effektivt mot bakterier og dessuten mer skånsomt for hendene.

Savner bevissthet rundt håndhygiene

- Hendene er smittekilde nummer én. Vi hilser med hendene, vi tar på ting, mange biter negler og deretter spiser vi med hendene. Bakteriene får dermed kort vei fra hendene til luftveiene eller tarmene. Det er et tankekors at så mange smittes når det egentlig er så lett å skjerme seg, sier Espen Agnalt, Direktør Hygiene i firmaet Initial Hygoform som leverer hygieneartikler til en rekke store norske foretak.

Med alle sykdommene som herjer samfunnet, deriblant de tragiske tilfellene av E. Coliviruset, savner Agnalt en større bevissthet rundt betydningen av håndhygiene.

- Dalgårdtunet er en av mange barnehager som vi jobber tett sammen med, og alle barnehager melder om tilsvarende erfaringer som det de opplever i Trondheim. Har vi renere hender holder vi oss også friskere.

Kilde: Pressemelding

Powered by Labrador CMS