arbeidsledig-colourbox57574

Permitteringsreglene tilpasses svekket arbeidsmarked

Antall dager som arbeidsgiver har lønnsplikt under permittering foreslås redusert fra 10 til 5 dager. Samtidig foreslår regjeringen at maksimal periode med dagpenger under permitteringer økes fra 30 til 42 uker.

Publisert

Arbeidsgiver har i dag lønnsplikt de første 10 dagene av permitteringen. For å bedre konkurransevilkårene til norske konjunkturutsatte bedrifter foreslås det at antall dager med lønnsplikt under permittering settes ned fra 10 til 5 dager.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det foreslås samtidig å øke maksimal periode med dagpenger under permittering fra 30 til 42 uker. Økt permitteringsperiode gjør at permitterte sikres inntekt, samtidig som bedriftene i større grad kan holde på kompetansen i en periode med lav aktivitet i økonomien.

Tiltakene foreslås med virkning fra 1. april 2009.

Departementet vil framover vurdere nærmere også enkelte andre sider ved permitteringsregelverket.

Powered by Labrador CMS