Konflikt cb548886
Konflikt cb548886

Gode råd for forebygging av konflikter

Konflikter på arbeidsplassen varer lenge, og det anslås at en gjennomsnittlig lengde på arbeidsplasskonflikter er tre år. Hva kan man gjøre for å forebygge slike konflikter på arbeidsplassen?

Publisert

Det finnes en rekke tiltak man kan gjøre for å forebygge konflikter, og ofte er det enkle grep som skal til.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidsmiljøet har stor betydning

Det viktigste er å jobbe systematisk med å skape et godt arbeidsmiljø hvor man har jevnlige møtefora hvor arbeidsmiljøet diskuteres. Konflikter har mindre grobunn i kulturer der man aksepterer at mennesker er ulike, har ulike synspunkter, evner og arbeidskapasitet. Videre er det viktig å skape en kultur som aksepterer uenighet og diskusjon om sak, og hvor personangrep eller latterliggjøring av andres argumenter ikke aksepteres.

Ledelsens rolle

For å takle uakseptabel adferd, bør ledere ha kompetanse i konflikthåndtering. Det er viktig å utarbeide prosedyrer for hvordan trakassering skal forebygges, og hvordan konflikter skal håndteres om de oppstår. I tillegg er det viktig å opparbeide gode samarbeidsrelasjoner mellom ledelsen og ansattes representanter. Det bidrar til åpenhet, trygghet og erfaring i å håndtere konflikter på en konstruktiv måte.

Kilde: STAMI

Powered by Labrador CMS