vond rygg
vond rygg

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser

Muskelskjelettlidelser er den hyppigste årsaken til sykefravær og uføretrygding i Norge. Nå avlives mange av mytene rundt muskelskjelettlidelser, såkalte belastningslidelser . For å vise at arbeidsfaktorer er årsak til helseplager, sykdom eller andre effekter som motivasjon eller produktivitet må man vise at effekten følger etter årsaken i tid.

Publisert

Renholdere tilhører en bransje som opplever høyt sykefravær, blant annet på grunn av muskel- og skjelettlidelser. Det er avgjørende å kjenne til hvilke spesifikke faktorer som betyr noe, for å kunne bidra til å forebygge skader på liv og helse.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

STAMI har foretatt en systematisk kritisk gjennomgang av forskningen om arbeidsfaktorer som har betydning for muskelskjelettlidelser. Rapporten gir et systematisert årsaksbilde om hva som bidrar til utvikling av muskelskjelettlidelser i dagens og morgendagens arbeidsliv.

Arbeid med løftede armer

Arbeid med løftede armer innebærer både statisk belastning av skuldermuskler og kompresjon av sene mot skulderbladet. Dette gir risiko for skuldersyndromer. Det er også funnet økt risiko for både skulder‐ og nakkesmerter ved arbeid med hendene hevet over skulderhøyde ≥ 1/2 time per dag. Noe en gjerne gjenfinner blant elektrikere, snekkere og frisører.

Tungt fysisk arbeid

Tungt fysisk arbeid over flere år kan øke risikoen for skulder‐, rygg‐, hofte‐ og kneleddsplager. Det er funnet en firedobbelt risiko for uførepensjon på grunn av korsryggsmerter innen 7 år hos de som rapporterte at de nesten alltid hadde fysisk belastende arbeid - i forhold til de som rapporterte at de nesten aldri hadde det.

Rygg- og nakkeplager

Tunge løft kan utløse ryggplager hos individer med aldersendringer i ryggsøylen. Det er funnet økt risiko for korsryggplager hos sykepleiere ved manuell forflytning av mer enn 5 pasienter per skift mellom seng og stol og mer enn 10 pasienter rundt i sengen. Arbeidsoperasjoner med samtidig løft, foroverbøyning og rotasjon av ryggen øker risiko for ryggsmerter både med og uten ischiassmerter og nakkesmerter. Kjedelig og monotont arbeid ser også ut til å øke risikoen for ryggsmerter.

Muskelskjelettlidelser og forebygging

Forebyggende arbeid må rettes mot de faktorer som påviselig har betydning for det som skal forebygges, det vil si de faktorer som påviselig øker risiko for negative effekter. Helt sentralt for forebygging er derfor kunnskap som setter oss i stand til å identifisere de påvirkninger som skal fjernes eller endres.

Kunnskapsstatus

STAMI har foretatt en systematisk kritisk gjennomgang av forskningen om arbeidsfaktorers betydning for muskelskjelettlidelser. Basert på undersøkelser av god metodekvalitet, har man så trukket konklusjoner om hvilke arbeidsfaktorer som har dokumentert betydning for muskelskjelettlidelser. Utredningen er utført for Direktoratet for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, og finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og STAMI.

Kilde: STAMI

Powered by Labrador CMS