Høgskolen i Akershus Logo

Etterlyser tema og problemstillinger

Høgskolen i Akershus ønsker dialog med private bedrifter, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner og ber dem komme med innspill på tema og problemstillinger som er relevante for bachlerutdanningen for husøkonomi og serviceledelse.

Publisert

Skolen skriver følgende: Høgskolen i Akershus er en statlig utdanningsinstitusjon som tilbyr profesjonsstudier, forskning og utvikling rettet inn mot helse, omsorg og skole, foruten design, innovasjons- og servicefag.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Innen fagområdet Drifts- og serviceledelse har høgskolen to 3-årige bachelorutdanninger:

Husøkonomi og serviceledelse

Kostøkonomi, ernæring og ledelse

For at studiene skal være relevante, og for at kandidatene skal få en kompetanse som etterspurt i privat bedrifter offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner er det viktig for høgskolen å ha god kontakt med de delene av næringslivet og deres bransje- og interesseorganisasjoner som driver virksomhet som har tilknytning til fagfeltet drifts- og serviceledelse. En slik form for kontakt er at private bedrifter, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner kan bidra med temaer og problemstillinger som studentene kan arbeide med i sine studier.

På slutten av siste studieår skal studentene skrive en bacheloroppgave som har et omfang på 12 uker (20 studiepoeng). Tema og problemstilling skal være innenfor fagfeltet til studiene husøkonomi og serviceledelse / kostøkonomi, ernæring og ledelse og skal være relevant for deres arbeids- og ansvarsområde.

Vi henvender oss derfor til dere for å spørre om dere kan bidra med temaer eller problemstillinger som kan være aktuelle for studentene å skrive om i en bacheloroppgave.

Vi ønsker å opprette en "idebank" med temaer og oppgaver som er aktuelle å få belyst for private bedrifter, offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner. Vi tar i mot henvendelser og legger ut informasjon til studentene som kan velge relevante og aktuelle problemstillinger å skrive om. Under oppgavene blir studentene veiledet av Høgskolen i Akershus' faglig ansatte. Dette kan være temaer av generell art men det kan også være temaer som er spesielle for en bedrift, forvaltning eller organisasjon. Det må da oppgis bedrift/forvaltning/organisasjon og kontaktperson som studentene kan henvende seg til.

Ønsker dere mer informasjon om hva en slik oppgave kan være så ta kontakt med studieleder Berit Tyldum på telefon 64 84 91 73 (e-post berit.tyldum@hiak.no), førsteamanuensis Knut Boge på telefon 64 84 91 07 (e-post knut.boge@hiak.no) eller høgskolelektor Grete Skjegstad tlf 64849174 (grete.skjegstad@hiak.no)

Powered by Labrador CMS