hiakfasade

Lær å bygge god servicekvalitet

I februar 2010 starter et nytt studium i servicekvalitet på Høgskolen i Akershus. Studiet retter seg mot alle som arbeider med å planlegge, utvikle og lede serviceorganisasjoner både i privat- og offentlig virksomhet.

Publisert

Studentene skal lære å tilpasse tilbudet etter behov, kunne vurdere kvaliteten på tilbudet, gjennomføre servicekvalitetsmålinger og bruke avviksanalyser som et styringsverktøy. Videre skal deltakerne tilegne seg kunnskap for å kunne fange opp trender og endringer i markedet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

En viktig del av studiet er prosjektarbeidet hvor studentene skal arbeide med et eget prosjekt. Prosjektet vil kunne tilpasses løpende arbeidsoppgaver i egen organisasjon og være vinklet mot kartlegging av servicekvalitet.

Forvaltere og medarbeidere som har ansvar for servicekvalitet og ledelse vil derfor kunne ha særlig nytte av kurset.

Studiet består av tre samlinger á to dager. Søknadsfrist er 18. januar.

Powered by Labrador CMS